Pere Jovanovića Komirićanina 50, 14530 Osečina, Srbija

+381 69 723 200

info@plastopex.com

Komercijalna banka 205-262906-77

Matični broj: 21431893

PIB: 111142066