Prednosti plutajućih marina:

  • izdržljive i dugotrajne

  • prilagodljive za različite konfiguracije i oblike

  • lagane i jednostavne za instalaciju

  • otporne na koroziju i ne trunu

  • ekološki prihvatljivije od drugih materijala,

  • jeftinije od drugih vrsta marina

  • sigurne i udobne

  • estetski privlačne

Plutajuće marine su odličan način za privezivanje brodova i čamaca na bezbedan i lak način. Ovi stubovi su obično napravljeni od penaste plastike i čvrstih metalnih elemenata koji ih drže na mestu. Postoje različite veličine i oblici plutajućih stubova, tako da možete pronaći onaj koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Kada koristite plutajuće stubove za vezivanje vašeg čamca ili čamca, važno je da ih pravilno postavite. Prvo morate da odredite gde želite da postavite stubove. Najbolje je izabrati mesto koje je zaštićeno od vetra i talasa. Takođe, treba voditi računa da u blizini nema prepreka, poput kamenja ili drugih brodova.

Kada odredite lokaciju, potrebno je da postavite plutajuće stubove. To možete učiniti sami ili uz pomoć nekog drugog. Prvo postavite sidra na odgovarajućoj udaljenosti jedan od drugog. Zatim pričvrstite plutajuće elemente na sidra i pričvrstite ih lancem ili konopcem. Važno je da sve elemente čvrsto pričvrstite i proverite da li su dobro pričvršćeni.

Nakon što ste postavili plutajuće stubove, možete vezati svoj čamac ili čamac za njih. Za ovo možete koristiti konopac ili kabl. Važno je da veza bude čvrsta i sigurna, tako da se vaš čamac ili čamac ne odvoji od molova. Takođe, treba paziti da se prilikom vezivanja ne ošteti čamac ili brod.

Kada završite sa vezanjem, još jednom proverite da li je sve čvrsto i bezbedno. Ako primetite probleme ili nepravilnosti, popravite ih pre nego što se udaljite od stubova.

Pontoni na marinama

Plastični pontoni su popularan izbor za izgradnju plutajućih stubova zbog svoje lakoće, izdržljivosti, otpornosti na vremenske uslove i fleksibilnosti u dizajnu i veličini. Ovi plovci su obično napravljeni od penaste plastike prekrivene čvrstom kožom od polietilena ili drugih materijala kako bi se povećala izdržljivost i izdržljivost.

Jedna od glavnih prednosti korišćenja plastičnih pontona na molovima je njihova lakoća. Ovi pontoni su laki za rukovanje i postavljanje, što smanjuje vreme i trud potreban za izgradnju stubova. Takođe, plastični pontoni ne rđaju i ne zahtevaju posebno održavanje, što smanjuje potrebu za redovnim popravkama.

Pored toga, plastični pontoni su otporni na vremenske prilike i koroziju, što znači da će trajati mnogo godina bez oštećenja ili propadanja. To ih čini idealnim za upotrebu u različitim okruženjima i uslovima, kao što su slana voda ili jaka kiša.

Još jedna prednost plastičnih pontona je njihova fleksibilnost u dizajnu i veličini. Ovi plutajući elementi se mogu izraditi u različitim oblicima i veličinama, što znači da se mogu prilagoditi različitim zahtevima i potrebama korisnika. Pored toga, plastični pontoni se lako mogu nadograditi i promeniti, čineći ih fleksibilnim rešenjem za izgradnju plutajućih molova.

Ukratko, plastični pontoni su popularan izbor za izgradnju plutajućih stubova zbog svoje lakoće, izdržljivosti, otpornosti na vremenske uslove i fleksibilnosti u dizajnu i veličini. Njihova upotreba je praktična i ekonomična za izgradnju pristaništa raznih tipova, uključujući i one za privez brodova.

Marine za vezivanje plovila

Plutajuća marina za privez plovila je praktično i bezbedno rešenje za održavanje plovila u luci. Sastoji se od plutajućih elemenata, poznatih kao pontoni, koji su napravljeni od otporne penaste plastike ili drugih materijala i povezani su u jednu strukturu koja može da primi veliki broj plovila.

Plovila su bezbedno pričvršćena za platforme ili pontonske šipke pomoću čeličnih užadi ili kablova opremljenih raznim vrstama privezišta, uključujući priveze, poprečne i uzdužne priveze. Podešavanje vezova je jednostavno i prilagođava se veličini i obliku čamca.

Za stabilizaciju i zaštitu plovila od talasa i vetrova koriste se uzdužni i poprečni privezi zajedno sa čvrstim sidrima ili lancima pričvršćenim za postolja ili sidrišta na pontonu.

Ova vrsta marine nudi pristupačnost, sigurnost i zaštitu od oštećenja plovila. Omogućava lakši utovar i istovar putnika i tereta sa plovila. Zbog toga je plutajuća marina za vez za čamce popularan izbor među vlasnicima čamaca.

Ukratko, plutajuća marina za privez plovila je bezbedno i efikasno rešenje za držanje plovila u luci, sa prilagodljivim privezima i jednostavnim upravljanjem plovilom.

Galerija fotografija